เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป* * * * *

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาฮี.............

+ + + + + + + + + +

ContentStatbySchool_2562_P6_1036010174 (1).pdf

ผลการสอบ o-net

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้

SbjStatbySchool_2562_P6_1036010174.pdf

ผลการสอบ o-net

ค่าสถิติแยกตามรายวิชาสำหรับโรงเรียน

นางอรนงค์ บุญศรีแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮี

กิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมจิตรอาสาต้านCovid-19

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ตลาดนัดวิชาการ อ.คอนสวรรค์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านนาโจด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

รับมอบรางวัลตลาดนัดวิชาการ อำเภอคอนสวรรค์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปฏิบัติหน้าที่เวรยามดูแลรักษาความปลอดภัย