กิจกรรมมอบเรือนนอนอนุบาล

วันที่โพสต์: 1 ก.ค. 2016, 7:57:56

นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 เป็นประธานรับมอบเรื่อนนอนอนุบาล ปีการศึกษา 2558